Czwartek, 21 stycznia 2021. Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Podziel się:

Podziel się:

Podsumowanie Zbiórki Publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” przy cmentarzu w Krekolach

Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” wraz z uczestnikami projektu „Razem dla wspólnego dobra” zakończyło prowadzenie zbiórki publicznej, która rozpoczęła się 29.10.2020.

W latach poprzednich, od 2016 roku, celem prowadzonych zbiórek był zakup materiałów do wykonania przez mieszkańców Parafii alejek na całym cmentarzu w Krekolach.

Cel ten został już osiągnięty, dlatego w tym roku uczestnicy kwestowali na zakup materiałów i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem placu kościelnego oraz na kontynuowanie budowy parkingu przy cmentarzu, rozpoczętego w 2018 roku.
W zakresie budowy parkingu bardzo pomocni są mieszkańcy, którzy po kopaniu stawów i remoncie lub budowie domów niepotrzebną ziemię i gruz przywożą pod cmentarz na parking.

Efektem końcowym zbiórki jest zebranie kwoty 1.909 złotych za które zostaną zakupione materiały budowlane i podobnie jak na cmentarzu wszystkie prace będą wykonywane przez samych Parafian, którzy nawet w tym trudnym roku koronawirusa starają się wspierać swojego Proboszcza, a i on sam również bardzo aktywnie angażuje się w działalność Parafian.

W dzisiejszym świecie, gdzie ludziom żyje się trudno jest to znak życzliwości, zrozumienia, szacunku i miłości wśród ludzi.

Dodatkowym celem tegorocznej zbiórki publicznej była promocja idei lokalnego wolontariatu, którego początek był określony na dzień 30.08.2020 i miał być poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu, który w czerwcu miał być beatyfikowany w Warszawie.
Beatyfikacja z powodu Covid-19 nie odbyła się i została czasowo odłożona, jednak uczestnicy w zaplanowanym w projekcie terminie wykonali to działanie i byli gotowi do zabezpieczania wolontariacko uroczystości w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie miały odbyć się uroczystości dziękczynienia za beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego.

Chociaż w planach Stowarzyszenia zbiórka publiczna miała być prowadzona przez członków Stowarzyszenia, to właśnie uczestnicy projektu sami zaproponowali, że w całości przejmą to działanie.
Ich aprobata i zaangażowanie pokazały jak wiele rzeczy można wspólnie wykonać, gdy jest się razem.

Dodatkowo realizację Zbiórki Publicznej „Dla wspólnego dobra” wsparł Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wyraził zgodę, aby to dodatkowe działanie uczestników stanowiące tzw. wartość dodaną do projektu zostało wykonane w ramach realizacji projektu „Razem dla wspólnego dobra” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Również w ocenie Zespołu Projektowego realizacja zbiórki publicznej przez uczestników projektu wpłynęła pozytywnie na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów i nie miała negatywnego wpływu na ogólną kwotę dofinansowania projektu.
Ponadto działanie to pokazało jak bardzo rozwój współpracy wpływa na zmniejszanie się problemu rosnącej bierności społecznej, z którą Stowarzyszenie na codzień się boryka.

Bardzo dziękuję wszystkim kwestującym, którzy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie odważyli się podjąć wspólnego dzieła.

Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim, którzy nie przeszli obok nich obojętnie.
Dla nas, dla działających w Stowarzyszeniu „Łańcuch Wzajemności” jest to dobry znak, który potwierdza nasze plany i marzenia i że to co robimy jest dobre.

Ryszard Przytuła, Prezes Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Prezes Stowarzyszenia "Łańcuch W oraz opublikowany na portalu Lidzbark Warmiński: Podsumowanie zbiórki prowadzonej przez Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” przy cmentarzu w Krekolach
Oceń artykuł:

(0)