Sobota, 23 stycznia 2021. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Podziel się:

Podziel się:

KRÓTKO w 2019 roku

Dużymi susami zbliżamy się do końca roku. Jak u wszystkich, tak i u nas jest to czas podsumowań i refleksji o mijającym 2019 roku. Rozpoczęliśmy go od pozytywnego rozliczenia dotacji 201 tys. zł. i sprawozdań z realizacji projektów, a kończymy z zerem na koncie. No i tak chyba jest dobrze. Poza tym trochę uogólniając:

- stan ilościowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia nie zmienił się nam, tak że w Nowy Rok nie wchodzimy z wielkim szałem,

- kilka osób wykonywało u nas nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne i to nam wiele pomogło,

- Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia wprowadziły kilka zmian w strukturach władz Stowarzyszenia, ale nie wpłynęło to bardzo negatywnie na prowadzoną w mijającym roku działalność,

- ze środków pochodzących od Proboszcza Parafii Krekole i ze Zbiórek Publicznych „Dla wspólnego dobra”, wpłat z 1% oraz darowizn przy dużym wysiłku pracy społecznej Parafian na całym cmentarzu w Krekolach wykonaliśmy chodniki z polbruku. Będą jeszcze realizowane prace związane z budową parkingu przy cmentarzu, ale to przyszłość,

- w sierpniu uczestniczyliśmy w Niemczech we wspólnym projekcie z udziałem organizacji z Niemiec i Litwy. Tam też nawiązaliśmy pierwsze kontakty z nową organizacją z Kłajpedy,

- miesiąc sierpień to również miesiąc uhonorowania za szczególne zasługi dla rozwoju społeczności lokalnych i współpracujących ze sobą organizacji z Litwy, Niemiec i Polski godnością Członkostwa Honorowego w Stowarzyszeniu 4 osób z Niemiec i 2 osób z Litwy. Współpraca międzynarodowa daje nam wszystkim bardzo wiele satysfakcji i bardzo się z niej cieszymy,

- w listopadzie delegacja Stowarzyszenia na zaproszenie partnerów z Litwy uczestniczyła w uroczystościach ponownego pochówku w Wilnie powstańców styczniowych,

- w tym roku również zmierzyliśmy się z bezdomnością ludzi. Od drugiej dekady grudnia jest pod naszą opieką bezdomny mężczyzna, niestety alkoholik. W realizacji jest kilka rozwiązań tej bezdomności, w czym mamy nadzieję na pomoc nie tylko GOPS-u w Kiwitach. W tym działaniu nie tylko dobre chęci są ważne, ale również doświadczenie i koszty związane z jego realizacją, a konto jak wspomniałem wcześniej – to 0 zł.
Działania związane z wyprowadzaniem osoby z bezdomności realizowaliśmy już raz w roku 2012 i 2013. Wtedy (pod względem finansowym) dzięki wpłatom z 1% oraz realizacji projektu pt. „Wolontariat rozwija wieś” i wsparciu Federacji Inicjatyw Oświatowych z/s w Warszawie oraz GOPS w Kiwitach udało się nawiązać kontakt z rodziną i powrót bezdomnego do domu, choć efekt końcowy (po kilku latach) nie jest szczęśliwy,

- działający w Stowarzyszeniu Klub LOP ma również swoje osiągnięcia i zasługi m.in. w porozumieniu z Warmińskim Centrum Zdrowia Zwierząt w Lidzbarku Warmińskim w udzieleniu pomocy mieszkańcom w sterylizacji zwierząt przyjętych do gospodarstw, wcześniej tzw. bezdomnych,

- w Stowarzyszeniu posiadamy do użytku bieżącego 2 pojazdy busy do przewozu osób, dla których w celu ich zabezpieczenia w mijającym roku wybudowaliśmy zadaszoną wiatę.

Do nieukończonych w 2019 roku działań należy zaliczyć brak zgody Rady Gminy Kiwity na sprzedaż Stowarzyszeniu terenu, który od 2008 roku w Krekolach rozbudowujemy i utrzymujemy kosztem własnych środków jako teren rekreacyjno-społeczny ogólno dostępny. No cóż, jak tak dalej będzie to odstąpimy od wykorzystywania tego terenu do naszych potrzeb, bo jak to się mówi: „nic na siłę”, no i szkoda pieniędzy, które można przeznaczyć na wiele innych ważnych celów.

Działalność Stowarzyszenia w praktyce opiera się na pracy społecznej i wolontariacie, które wspierane są finansowo środkami z 1%, z darowizn, składek i dotacji. Jesteśmy wdzięczni za okazywane nam wsparcie i pomoc. Dziękujemy Członkom Wspierającym i Honorowym, dziękujemy darczyńcom, dziękujemy za 1%, dziękujemy Partnerom z Polski, z Litwy i z Niemiec, dziękujemy wszystkim, dla których działalność Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” jest ważna i dobra. Dziękujemy za wspólną wiarę w siłę dobra i cieszymy się, że nie jesteśmy sami, bo przecież wszyscy wiemy, że dobro zawsze do nas powraca, nie wiemy tylko kiedy i w jakiej postaci, ale na pewno powraca i tego się trzymamy.

Mijający rok ze względu na pewnego rodzaju reorganizację spowodował, że naszym darczyńcom i przekazującym 1% od podatku, nasz wyraz wdzięczności w sposób indywidualny przekażemy tradycyjną pocztą lub spotkamy się dopiero w Nowym Roku, dlatego bardzo proszę o cierpliwość i pozostanie z nami.

Więcej szczegółów i informacji o naszej działalności będzie w sprawozdaniu za rok 2019, które zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie: www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.

Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!

Prezes Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” Ryszard Przytuła
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Prezes Stowarzyszenia "Łańcuch W
Oceń artykuł:

(0)