Poniedziałek, 10 grudnia 2018. Imieniny Danieli, Bohdana, Julii

Podziel się:

Podziel się:

„Łańcuch Wzajemności” w Pałacu Prezydenckim

Okres likwidacji szkół i sprzedaż budynków, które w świadomości ludzi były społeczną własnością spowodował, że 13 lat temu, 13 marca powstało Stowarzyszenie, o którym nikt wtedy nie myślał, że prowadzona działalność doprowadzi go aż do Pałacu Prezydenckiego.

Wśród wielu sukcesów Stowarzyszenia opisywanych przez 13 lat w lokalnych mediach były również i takie, którymi nie umieliśmy się wtedy jeszcze chwalić. Już w 2006 roku odczuć można było, że nasze Stowarzyszenie poprzez swoje malutkie działania znacząco wpływa na rozwój nie tylko naszych miejscowości, ale także naszego regionu, choć wtedy o tym nie wiedzieliśmy.
Teraz po latach przypomina nam się artykuł w Gazecie Wyborczej pt. „Krekolaki kontra Unii Metropolii” opisujący podział środków finansowych z UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które w latach 2007-2013 województwa mogły wydawać na drogi, mosty, szkoły, wsparcie przedsiębiorców, czy rozwój Internetu.
Prowadzone w tamtych latach konsultacje społeczne i nasz w nich aktywny udział pokazały jak ważny może być głos nawet tak małej wtedy organizacji, głos, który przyczynił się do tego, że znaczny procent tych środków został skierowany na rozwój województw wtedy jeszcze najbiedniejszych (warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego).

13-letnia działalność Stowarzyszenia została doceniona w sposób, którego się nie spodziewaliśmy. 9 listopada na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy wraz z Wiceprezesem Janem Powierżą uczestniczyliśmy w finałowej Gali II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.
Już samo zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu było dla nas wielkim wyróżnieniem. Nie spodziewaliśmy się, że „Łańcuch Wzajemności” w tegorocznej Gali do Nagrody Prezydenta był jedną z 32 organizacji i osób ocenianych przez Kapitułę Nagrody, a przecież w Polsce aktywnie działa około 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji oraz około 50 tys. innych podmiotów działających w szeroko rozumianej sferze społecznej, nie wspominając już o setkach tysięcy wolontariuszy.

Kapituła wyłoniła nominowanych, z których Prezydent Andrzej Duda dokonał wyboru w kategoriach: 1) Człowiek – lider (został nim Jacek Robert Bury, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie,2) Instytucja – organizacja (Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic), 3) Dzieło – przedsięwzięcie, projekt (Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej). Nagrodą Specjalną Prezydent uhonorował wolontariuszy „Łączki”. Dzięki ich zaangażowaniu udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki legendarnych dowódców podziemia niepodległościowego i nadal poszukuje się około stu osób, które w latach 40. i 50. zostały potajemnie stracone w więzieniach.

Na zakończenie Gali Prezydent podziękował wszystkim podkreślając, że działalność obywatelska jest także działalnością Państwa, a aktywność obywatelska i poglądy prospołeczne uwrażliwiają nas na innych ludzi.

Zaproszenie Stowarzyszenia i rekomendacje do nagrody Prezydenta są dla nas zobowiązaniem do dalszego efektywnego działania. Miło nam było, że w tak zacnym gronie wyróżnionych organizacji i osób dostrzeżona została również wolontaryjna posługa prowadzona od 13 lat przez nasze Stowarzyszenie, w której wciąż bardzo ważna jest chęć pomagania i chęć rozwoju, gdzie niemożliwe często nie istnieje, ale tego wyróżnienia jak i wielu innych nie byłoby bez wsparcia naszych wspaniałych Przyjaciół, którym bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

W trakcie wizyty w Warszawie, oprócz udziału w Gali Nagrody Prezydenta RP Wiceprezes Jan Powierża uczestniczył również w innych spotkaniach oraz konsultacjach ważnych dla rozwoju naszej organizacji i jak to powiedział w czasie Gali Prezydent RP Andrzej Duda ważnych dla wspierania budowy nowoczesnego państwa, które dostrzega swoich obywateli.

Ryszard Przytuła
Prezes Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Prezes Stowarzyszenia "Łańcuch W
Oceń artykuł:

(0)