Czwartek, 18 października 2018. Imieniny Hanny, Klementyny, Łukasza

Podziel się:

Podziel się:

„Łańcuch Wzajemności” w działaniach dla wspólnego dobra

Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” od marca realizuje projekt o nazwie „Przełamujemy bariery”. W ramach prowadzonych działań odbywają się szkolenia, zajęcia oraz warsztaty i wyjazd edukacyjno-integracyjny do innych aktywnie działających społeczności lokalnych.

Członkowie Stowarzyszenia składając wniosek o dofinansowanie do Programu FIO 2017 przewidywali grupę uczestników do 30 osób, którzy mogliby uczestniczyć w nie wszystkich, ale wybranych przez siebie działaniach projektowych. W początkowej fazie projektu wszystko przebiegało zgodnie z planem, ale w czerwcu zaangażowanie, szczególnie członków „SuperSeniorClubu” tak wzrosło, że konieczne było złożenie do Instytucji Zarządzającej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prośby o zwiększenie ilości osób biorących udział w projekcie.

Dzięki otrzymanej pozytywnej opinii i akceptacji działań Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” na wyjazd edukacyjno-integracyjny do Warszawy i do Góry Kalwarii w dniach 18 i 19 lipca pojechało kilkunastu uczestników więcej niż wstępnie planowano i choć naszym celem w projekcie jest podnoszenie aktywności lokalnej w kierunku rozwoju edukacyjnego, wspieranie osób starszych w środowisku lokalnym oraz integracja i solidarność międzypokoleniowa mieszkańców powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego, to w Górze Kalwarii doszło do wydarzenia, które może mieć bardzo pozytywny wpływ na współpracę Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” z innymi regionami Polski.

Wcześniej jednak, 13 maja nasze Stowarzyszenie odwiedziła, nie przypadkowo, Pani Marianna Król, bardzo aktywna i wielokrotnie wyróżniana za działalność społeczną i kulturalną mieszkanka Góry Kalwarii, z którą ustaliliśmy możliwość bliższego poznania uczestników naszego projektu i członków Stowarzyszenia z aktywnymi grupami mieszkańców Góry Kalwarii.
Wspólnie zaplanowana wycieczka była świetną okazją, by w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, jego Dyrektor Dariusz Falana i Kierownik Zespołu Ludowego „Wólkowianki” Marianna Król oraz w imieniu Stowarzyszenia ja jako prezes Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” podpisali deklarację o chęci nawiązania współpracy na rzecz rozwoju naszych społeczności lokalnych.

By wzajemne wspieranie się w prowadzonej działalności oraz promocja naszych regionów urzeczywistniały się, dziękując za gościnność, wspólne zwiedzanie i poznawanie Regionu Góry Kalwarii, z radością przyjęliśmy wiadomość, że w przyszłym roku w ramach rewizyty w naszym powiecie będziemy mogli w podobny sposób gościć aktywnych mieszkańców z Góry Kalwarii.

Realizując projekt „Przełamujemy bariery” chcemy również, by przyczyniał się on do rozwoju naszych miejscowości oraz by wzrosła liczba wolontariuszy angażujących się w nasze działania.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Przytuła
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Prezes Stowarzyszenia "Łańcuch W oraz opublikowany na portalu Kiwity: „Łańcuch Wzajemności” w działaniach dla wspólnego dobra
Oceń artykuł:

(0)